2008-2009
()

()


2008-2009, II 
()

()


2008-2009, III 
()

()
,
(, )
: Ø 70 
:
, ,2009

UFA 2009
IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP U26
BIATHLON
()
, , (Ø 5 , 5 )
()

()
: Ø 80 
:

UFA

  2009    ()
,
: 3535 
:

UFA

  2009    ()
,
: Ø 35 
:


15 
2009
()


, ,
()
,
(, )
: Ø 70 
:
, ,

XIX 

2009 .
()

.. 
()
,
  (O 25 )
: O 50 
:  


– 80
1929 – 1990 
,
: 1717 
:

   

, , 2008
,
(, )
: 6550 
:


2009
,
(, )
: 3651 
:


2009
.
,
(, )
: Ø 50 
:


2010
«»,
,
(, )
: Ø 50 
:


   
– 2008 –
,
: 2515 
:
:

2009
,
: 2028 
:
:
FINN GOLD CUP RUS 2005 
,
(  )
: Ø 50 
:
, ,
2005 
49er WORLD CHAMPIONSHIP 2005 
,
(  )
: 6543,3
: , ,
2005 
2001 
, ()
, ()
: Ø 60 
: , ,
2001 
I –
,
: Ø 50 
: , ,
2001 

2006
,
(, )
: Ø 50 
:

2006
,
(, )
: Ø 50 
:
– 2007

,
(, )
: Ø 50 
:
– 2007

,
(, )
: Ø 50 
:
EDSF
EUROPEAN CHAMPIONSHIP
2007
RUSSIA, 19-20 MAY
,
(, )
: 65  56 
:
, ,


«»
2007
,
(, )
: Ø 80 
:
, ,
- –
, (, ) : Ø 70 
:
INTERCONTINENTAL CUP MOSCOW 2002 
,
(  )
: 7067,77 
: , ,
2002 
  2001 
, ()
, ()
: Ø 50 
: , ,
2001 
«-»
10 
,
(, )
: Ø 50 
:


2006 
, ()
, ()
: Ø 55  :
, ,

-

, ()
, ()
: 7060 
:
, ,
2006 
2007

- – 200
, ()
, ()
: 7063  () 4225  ()
:
, ,
 , ()
,  ()
: 4559  ()
: 4325 ()
: ,
-
, ()
, ()
: Ø 50 
: ,
2001-2003 

,
(  )
 : Ø 50 
:
1997 
  21 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MOSCOW ECH 05 
,
 (  )
: 6069 
: , ,
2005 
  MOSCOW 2005 IAKSA KICKBOXING
, ()
, ()
: Ø 70 
: , ,
2005 
  BOXING WORLD CUP
,
(  )
: Ø 55 
: , ,
2005 
  ITERA 2002 
,
 (  )
: 6573 
  :
2002 
  98 
,
(  )
: Ø 50 
:
1998 
.. 1837-1909
 ,
(  )
 : Ø 32 
:
 2005 
 
,
 (  )
: 7076,8
: , ,
2005 

,
: 5761  ()
1616  (  )
: , ,
2001 
40   
,
: Ø 38 
:
2005 
70 
,
: Ø 33  ()
2215,55  ()
 :
:
 2005 
«»
,
: Ø 29  ()
2313,1 ()
 :
:
 2005 
- «»
,
()
,
()
: Ø 50 
:
, ,
,
: Ø 50 
: , ,
2005 
 
,
(  )
: Ø 50 
  :
2005 

,
 : 2727 
:
1995 

, (  )
: Ø 40 
:
 2001 
80 
,
 : 6060 
:
 2003 
XXIV MENS EUROPE POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS
, ()
()
: Ø 68 
: , ,
2001 
WORLD ARMSPORT CHAMPIONSHIPS 2003 
, ()
, ()
: Ø 60 
: ,
2003 
X MOSCOW SUPER A INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT 2003 
,
 (  )
: 7062,6 () 5633  ()
: , ,
2003 
 
FIAS
– 2006 
, (, )
: 6582 
: , ,
FILA
-
-
, (, )
: Ø 70 
: , ,
2001 
WORLD SAMBO CHAMPIONSHIP 2004
 , ()
, ()
: Ø 50 
:
 2004 

– 2007

,
(, )
: Ø 50 
:
, ,


KAZAN 2007
EUROHOCKEY NATIONS
CHALLENGE 1
(MEN)
9-15 SEPTEMBER
EHF
,
(, – )
,
(, – )
: 59  40 
:
, ,

FINA SWIMMING WORLD CUP MOSCOW 2004, 2005 
,
 (  )
 : Ø 65 
  : , ,
2003 
,
: Ø 50 
:
 2003 
60  25 
 ,
 (  )
: Ø 55 
: , ,
2005 

,
 : 6260,2
  : , ,
2005 
«»
,
: 6076 
  : , ,
2001 

 ,
 : Ø 70 
:
 2005 

,
: Ø 55 
  : ,
 2005 
- -
 ,
: 57,860 
: , ,
2005 
50 
 ,
 : Ø 55 
  :
 2005 
-  
,
: Ø 50 
  : , ,
 2005 

 ,
: Ø 50 
  : , ,
2004 
-
,
 (  )
: Ø 50  : , ,
2003 
75 
,
 : Ø 50 
  : , ,
2003 
2005 
 ,
 : Ø 55 
:
 2005 
2005
 ,
 : Ø 50 
  : , ,
2005 
2003 
,
: Ø 50 
  : , ,
2003 
 
- 2006 
,
: 65,565  ()
2917  ()
:
2005 
 
2006 
,
: 5053,5 ()
2917  ()
:
2005 
 
I

, ()
, ()
: 5565,5
: , ,
2006 
 
 
, ()
, ()
: 5055 
: , ,
2006 
IAAF World Indoor Champioships
GLOBAL ATHLETICS
MOSCOW 2006
,
: 108102 
: , ,
 


,
(  )
: 8770 
: , ,
2003 

24-28 
2007 
,
(, )
: Ø 70 
:
, ,

,
(, )
: Ø 70 
:
« - »
,
()
,
()
: Ø 55 
:
, ,
2005-2006 
,
(, )
: Ø 50 
:
, ,
2005-2006 
,
(, )
: Ø 50 
:
, ,

SUMMER UNIVERSIADE
BANGKOK 2007
,
(, , )
,
(, , )
: 111  141
(  )
:
- 2007
,
(, )
: Ø 60 
:
II
2005
 

,
(, )
: Ø 50 
:
, ,

I ., 2007 .

,
(, )
: 65  56 
:
, , ,
 
,
()
,
()
: Ø 45 
:
, ,,
(, )
: 70  68 
:
, ,

2006

,
(, )
: Ø 40 
:
XVII WORLD CHAMPIONSHIP
2005 WOMENS
HANDBALL
DECEMBER 5-18
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION
,
(, )
: Ø 70 
:
- «BELSWISSBANK»

,
(, )
: Ø 80 
:
, ,
ISU GRAND PRIX
«CUP OF RUSSIA»
FIGURE SKATING
MOSCOW 2003
NOVEMBER 21-23

,
(, )
: Ø 60 
:
, ,
XIV
– 2007
,
()
,
()
: Ø 70 
:


, , ()
, ()
: Ø 60 
: , ,
2002-2008 
NAVIGA – VI 
WORLD CHAMPIONSHIP NS
  NS
-
25.07 - 02.08
2007
, (, )
: Ø 70  ()
3236  ()
: , ,
MASTERS WORLD CHAMPIONSHIP
KRASNOGORSK – RUSSIA
2005
, ()
, ()
: 6310,8 ()
2040  ()
:


 
 
  |  
  |  
  |  
  |  
 
, ,
.
.
 
Copyright © « » 2020
 

.pdf (0,4 Mb)

Rambler's Top100