II

,
:  Ø 18 
:
,
:  Ø 25 
:
II CENTRAL ASIAN GAMES

,
:  Ø 24 
:


,
:  1516 
:

50 
'95

,
:  Ø 25 
:, (  )
:  37,537,5 ()
          2424  ()
 :
– 15 

,
: 26  15 
:


,
:  128
:


()

, ()
, ()
:  Ø 26  ()
     25,5520,13  ()
 :
PETANQUE RUSSIA

,
: 33,4833,61
 :


,
:  712 
:

40 

,
:  19,8416 
:
""


,
:  12,4422,25 
:
,
:  Ø 17 
:,
: Ø 17 
:


,
:  2510,2
:

-
2001

,
:  Ø 15 
:


,
:  1013 
:
WORLD SAMBO CHAMPIONSHIP
- 2004

,
:  Ø 20 
:
50 

1947 - 1997

,
: Ø 25 
:
II


,
:  Ø 22 
:


,
:  Ø 15 
:

( )

,
:  2227,3
:


,
: 2022 
:,
:  Ø 18 
:


,
: Ø 19 
:

2002.
FIVB

,
:  Ø 20 
:


,
: 2414 
:
II ,  III 

,
: 13,916,7
:,
: 2727,5
:,
:  22,7530,56 
:
-

,
: 30,340 
:
   
()

,
: Ø 39   ()
23,514  ()
 :,
: Ø 31   ()
13,123  ()
 : 
I

2004

,
:  Ø 23,55 
:,
:  Ø 26 
:
75 

,
: 15  17 
:
80

,
: 1515,5
:


,
: Ø 28,8

,
:  1316 
WORLD CHAMPIONSHIPS
2003

,
:  16,817,3
:
RUSSIAN CURLING TEAM
UNION

,
:  Ø 22,1
:

75

,
: 19,618,7
PETANQUE RUSSIA

,
: 3015,88
 :
25 


,
: Ø 30 
:
RUSSIAN PETANQUE FEDERATION

,
:  Ø 25 
:,
: 1219 


2005

,
:  1615,6
:,
: 13 16 
:

"-"
.

,
: ,
:  2517,8
:


,
:  3013,5
:
  2004
1974 - 1984

,
:  Ø 23,36 ,
:  23,2926,39 
:


,
()
,
()
: 26  26 
:,
: Ø 21 
:
I


,
: Ø 14 
:
31 CHESS OLYMPIAD
MOSCOW-94

,
: Ø 22,5
:


,
: 1919 ,
:  Ø 20 
:
"-"

,
:  14,825 
:


,
:  226
:

, ()
, ()
: 12,1515,61   ()
21,2413,35  ()
 : 


,
:  1010 
:


,
:  2510 
:

98

,
:  1113 
:


,
: 1012 
:,
: 2531 
:
-


       
,
:  Ø 25 
:
«»

,
: 15  16 
:

1935-2005

,
:  16,513 
:


,
:  96
:
,
:  2238 
:
, ,
1953

,
:  3010,6
:

-

,
:  Ø 20 
:,
:  Ø 15 
:
,
:  15,1520 
:
CLUB SPORTEX

,
:  Ø 19 
:
 
30 

,
:  1725,5
:

. 1960

,
:  27,3526,,86 
:,
: Ø 19 
:


,
: 1814,8
:


,
: 1818,7
:,
:  Ø 20 
:
-
""

,
:  1623,7
:
  1997

,
:  2415,5
:,
:  Ø 20 
:


,
: 17  23 
:


,
: 16 17 
:

 

,
:  17,5715,43 
:

«»

,
: 24  14 
:

«»

,
: 18  14 
:
""

,
:  1515,4
:


,
:  2121 
:


,
:  129
:

&ndash 

,
:  18,531 
:

1923-2003

,
:  3122 
:


,
:  16,517,5
:


,
:  21,721,5
:
ICESTOCK FEDERATION OF RUSSIA

,
:  23,725 
:
FEDERATION TAEKWONDO
TADJIKISTAN

,
:  Ø 25 
:
1
2
3
,
: Ø 23 
:
:
2007 
1
2
3
,
: Ø 23 
:

:
2007 
, : 2022 
:
2007 
FILA

,
: 17  19 
:
:
, ,
FILA

,
: 13  20 
:
:
, ,
V


2005

,
: 25  13 
:
– 2006


,
: 17  20 
:
VI


2007

,
: 25  23 
:


,
: 22  19 
:
GLOBAL ATHLETICS
MOSCOW 2006

,
: 19  12 
:


,
: 17  23 
:


,
: 31  26 
:
«»


,
: Ø 15 
:


,
(, )
: 33  34 
()
: 24  34 
()
:

,
(, )
: 24  25 
()
: 21  13 
()
:
MOSCOW RIDING CLUB
FOR THE DISABLED

,
: Ø 38 
:
2006

,
: 24  19 
:
RUSSIALOPPET
50


,
: 22  23 
:
10,
: 19  15 
:
WORLD CHAMPIONSHIPS
BIATHLON 2003

,
: Ø 23 
:
CUP OF RUSSIA


,
: Ø 17 
:


 
 
  |  
  |  
  |  
  |  
 
, ,
.
.
 
Copyright © « » 2020
 

.pdf (0,4 Mb)

Rambler's Top100